دکتر یاسر اکبری

شنوایی سنجی
تبریز
شماره نظام پزشکی : ش-1643

04135424373
تبریز، خیابان پاستور جدید، مابین حاج جبار نایب و طالقانی، ساختمان پردیس، طبقه 4 ، سمعک نوین