دکتر کورش شاکریان

متخصص پریودنتیکس
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : 60321

03833467203
شهرکرد دانشکده دندانپزشکی

مدارک تحصیلی تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی