دکتر کسری امین کاظمی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
زنجان
شماره نظام پزشکی : 105986

02433741193
زنجان، بلوار شهید مهدی پیر محمدی، نرسیده به ابن سینا