دکتر کامران عزتی مهربنی

فیزیوتراپی
رشت
شماره نظام پزشکی : ف-3589

01332120022
رشت، چهارراه گلسار، ساختمان پزشکان دانا، طبقه 1، واحد 18