دکتر کاترین بیوک آقازاده

فوق تخصص بیماریهای ریه
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 65562

04533236555
اردبیل سرچشمه روبروی داروخانه بیگ زاده

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های ریه تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشک از ساعت 9 صبح تا 8 بعد از ظهر