دکتر پیمان اشراقی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
مشهد
شماره نظام پزشکی : 63086

05138442662
مشهد مجتمع گوهر شاد خ احمد آباد 7

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی