دکتر پریسا خورگامی

متخصص بیماری‌های عفونی
رشت
شماره نظام پزشکی : 119206

01333570103
رشت رشتیان روبروی بانک صادرات نبش کوچه 34

مدارک تحصیلی تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی