دکتر پریا بیگلری اردبیلی

متخصص پریودنتیکس
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 133352

04533237334
اردبیل سرچشمه،کوی طوی،ساختمان الفا،واحد ٣

تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی