دکتر پریا اعتصام نیا

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
تبریز
شماره نظام پزشکی : 82892

04133318546
تبریز ولی عصر بین چهار راه شریعتی ئ فلکه بازار برج آرین طبقه 8

تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی