دکتر پروین پروائی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
بیرجند
شماره نظام پزشکی : 129244

05632381700
خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار پاسداران، دانشکده دندانپزشکی