دکتر پروین صفوی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : 71269

03832224263
شهرکرد چهاررافصیحی ابتدای خیابان سعدی کوچه 49 ساختمان آژند

مدارک تحصیلی فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان تخصص روان‌پزشکی دکترای حرفه‌ای پزشکی