دکتر پرویز مولوی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 29580

04533234557
اردبیل- میدان سرچشمه ک شمس ساختمان پزشکان بابک

فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان تخصص روان‌پزشکی دکترای حرفه‌ای پزشکی