دکتر پرویز ایازی

فوق تخصص عفونی کودکان
قزوین
شماره نظام پزشکی : 18416

02833222209
خیابان فردوسی سه راه شهرداری ساختمان پزشکان جامعی