دکتر پرویز ایازی

فوق تخصص عفونی کودکان
قزوین
شماره نظام پزشکی : 18416

02833222209
قزوین خ فردوسی سه راه شهرداری ساختمان پزشکان جامعی

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی