دکتر وحید ساجدی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : ۳۴۲۱۰

07632224314
خیابان اسد آبادی، نرسیده به چهارراه مرادی، ساختمان پارسیان، طبقه 4