دکتر هوشمند صوفی مجیدپور

متخصص اورولوژي
سنندج
شماره نظام پزشکی : 132626

08733233696
سنندج خیابان مولوی کوچه سوسن جنب آزمایشگاه پاستور ساختمان پزشکان آریا طبقه دوم