دکتر هما بابائی تختگاهی

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 60235

08337277753
کرمانشاه پارکینگ شهرداری-خیابان حاج محمدتقی اصفهانی- ساختمان پزشکان دی طبقه ۵ واحد ۲

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی