دکتر هدایت محمدی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
سنندج
شماره نظام پزشکی : 63188

08733245323
میدان مولوی کرد - ساختمان ژینا