دکتر نوید دانائی

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
سمنان
شماره نظام پزشکی : 85697

02333321670
سمنان ولیعصر تقاطع شریعتی رو به روی بستنی شاد ساختمان باران طبقه 6 زنگ 13

مدارک تحصیلی فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی