دکتر نورا بیگدلی

فوق تخصص جراحی کودکان
گرگان
شماره نظام پزشکی : 97629

01735227387
آق قلا - بیمارستان آل جلیل