دکتر نفیسه سادات جلادتی

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
قم
شماره نظام پزشکی : ۹۸۰۳۹

فعالیت درمانی در بیمارستان تخصصی کودکان قم و سایر مراکز، درمانگاه، آی سیو کودکان(PICU) و آی سیو نوزادان(NICUU) و درمانگاه های خصوصی قم(کلینیک شبانه روزی کودک من، درمانگاه آل مرتضی) و مطب ؛سابقه فعالیت آموزشی و تدریس در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم، سابقه فعالیت درمانی در شهرهای قم، تهران، کاشان، فریمان. خدمات مطب شامل: تسخیص و درمان بیماری های کودکان، مشاوره تغذیه کودکان(شروع غذای کمکی، بدغذایی، چاقی، لاغری)، پایش رشد، تست زردی نوزاد بدون خونگیری، بخوردارویی(نبولایزر)، مشاوره شیردهی، مشاوره مراقبتهای نوزادی، برگزاری کارگاه های آموزش شیردهی، کارگاه مراقبت نوزادی در مطب با ثبت نام قبلی