دکتر نسترن دنیادیده

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : 133808

03832225420
خیابان دوازده محرم کوچه مجتمع امام صادق (کوچه دکتر حسینی)روبروی بانک صادرات مطب دکتر دنیادیده