دکتر نرگس بیگم میربهبهانی

فوق تخصص خون و سرطان کودکان
گرگان
شماره نظام پزشکی : 36010

01732344534
گرگان چهارراه تابلو کوی بازرگانی نرسیده به میدان فلسفی بین فلسفی 12و 14 مرکز هماتولوژی انکولوژی و کموتراپی امیر

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی