دکتر نداء صالحی

متخصص پریودنتیکس
قم
شماره نظام پزشکی : 90338

02537401023
قم میدان رسالت ساختمان برج سفید واحد212

مدارک تحصیلی تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی