دکتر نجمه اخلاقی

متخصص دندانپزشکی کودکان
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 121512

03136251198
اصفهان خيابان توحيد مياني بن بست12 ساختمان نيکو طبقه2 واحد2

مدارک تحصیلی تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی