دکتر نجمه اجرتی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
مشهد
شماره نظام پزشکی : 110119

05136067235
مشهد آزادشهر نبش چهارراه میلاد ساختمان ١٠٥ طبقه ٢

مدارک تحصیلی تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی