دکتر ناهیده اخلاصی

فوق تخصص کلیه کودکان
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 75237

04533252252
اردبیل، محله ورزش، سی تیر، میدان شهدا، بیمارستان بوعلی

فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی