دکتر ناصرعلی میرحسینی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
یزد
شماره نظام پزشکی : 50302

03536298370
یزد خیابان کاشانی، کوچه بیمارستان بهمن، کوچه فرخی یک

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی