دکتر نادر معصومی

طب اورژانس
اهواز
شماره نظام پزشکی : 44612

09167575233
اهواز، کیانپارس، میهن شرقی، روبرو آزمایشگاه نرگس، ساختمان رویال