دکتر مینا جمالی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
شیراز
شماره نظام پزشکی : 121342

07132250173
شیراز- ارم روبروی کوچه 1 پلاک 13

تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی