دکتر میناالسادات نجم آبادی

متخصص پزشکی ورزشی
قزوین
شماره نظام پزشکی : 144893

09192990377
قزوین، قزوین، خیابان شهرداری، چهار راه شهرداری، ساختمان پزشکان خیام، واحد 10