دکتر مژگان مظاهری

فوق تخصص کلیه کودکان
سمنان
شماره نظام پزشکی : 34085

02333460066
سمنان بلوار مصطفی خمینی (ره) روبروی چهارصد دستگاه مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین

مدارک فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) متخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی