دکتر مهناز عباسی

فوق تخصص روماتولوژی
قزوین
شماره نظام پزشکی : 44545

02833223050
قزوین نادری جنوبی بالای آزمایشگاه فرزام واحد 2

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی