دکتر مهشید رابطیان

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
تهران
شماره نظام پزشکی : 89882

02166551515
تهران ستارخان نیایش ک شهید منصوری پ1

مدارک تحصیلی فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان تخصص روان‌پزشکی دکترای حرفه‌ای پزشکی