دکتر مهرداد میرزایی

جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
خرم آباد
شماره نظام پزشکی : 38965

06633314858
خرم آباد چهار راه فرهنگ جنب بانک اقتصاد نوین

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی