دکتر مهرداد معین نیا

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
گرگان
شماره نظام پزشکی : 75246

01732351827
گرگان خیابان ولیعصر عدالت47 مجتمع بزرگمهر طبقه1

مدارک تحصیلی تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی