دکتر مهرداد ادیب پارسا

جراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 41777

03133457670
اصفهان خيابان كاوه بيمارستان سوانح وسوخنگي امام موسي كاظم(ع)

مدارک تحصیلی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی تخصص جراحی عمومی دکترای حرفه‌ای پزشکی