دکتر مهرداد آزاد

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
تهران
شماره نظام پزشکی : 97231

02182499278
تهران بیمارستان بهمن ایران زمین شهرک غرب

مدارک تحصیلی فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی