دکتر مهران ایزدی

متخصص بیماری‌های عفونی
کرج
شماره نظام پزشکی : 40050

02632701113
کرج بلوار دانش آموز جنب بیمارستان قائم پشت بانک صنعت و معدن س پ امین ط 2و5

مدارک تحصیلی تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی