دکتر مهدی هنرکار رمضانی

متخصص اورولوژي
بوشهر
شماره نظام پزشکی : 135245

07733580809
بوشهر، خیابان سنگی، بعد از کوچه گلخانه، جنب ساختمان پزشکان پارس، ساختمان رزا، طبقه 2