دکتر مهدی میرزائی پور

متخصص بیماری‌ های پوست، مو و زیبایی
زاهدان
شماره نظام پزشکی : 125475

05433215380
تقاطع مصطفی - مدرس- ساختمان آتیه - طبقه اول

یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:00 الی 16:00 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 الی 19:00