دکتر مهدی غنچه

جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
بیرجند
شماره نظام پزشکی : 48027

05632048053
بیرجند خیابان آیت الله غفاری روبروی دانشگاه علوم پزشکی ساختمان پزشکان بوعلی