دکتر مهدی ثابت قدم

کار درمانی
یزد
شماره نظام پزشکی : ک-د-910

09127130204
یزد، بلوار طالقانی، کوچه 2 طالقانی، ساختمان کنار نظام پزشکی، طبقه 2