دکتر مهدی اذانی

فوق تخصص عفونی کودکان
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 4449

03136201392
اصفهان آمادگاه ساختمان داریوش

مدارک تحصیلی تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری فلوشیپ نفرولوژی دکترای حرفه‌ای پزشکی