دکتر مهدی اخلاص مندکرمانی

متخصص پریودنتیکس
کرمان
شماره نظام پزشکی : 113462

03432445654
کرمان خ استقلال ساختمان پزشکان صدف

تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی