دکتر مهدیه زرآبادی پور

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
قزوین
شماره نظام پزشکی : 125020

02833331610
خیابان خیام چهارراه عدل ساختمان پزشکان عدل طبقه 2