دکتر منوچهر براک

فوق تخصص عفونی کودکان
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 36385

04533239405
میدان سرچشمه - کوچه شمس - ساختمان پزشکان بابک - طبقه سوم

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی