دکتر منصوره سادات ابطحی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 150692

03136698742
اصفهان دروازه شيراز ابتداي خيابان هزار جريب بن بست پويان مجتمع فراز-طبقه4 واحد26

مدارک تحصیلی تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی