دکتر ملیحه حامدی جهرمی

متخصص پروتزهای دندانی
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 129585

07910473534
بندرعباس چهارراه فاطمیه کوچه بینش ٧ روبه روی شیرینکده ساختمان رایا طبقه٤

مدارک تحصیلی تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی