دکتر معصومه رمضانی

متخصص اندودانتیکس
قزوین
شماره نظام پزشکی : 154515

02833335200
قزوین، فردوسی شمالی جنب بیمارستان دهخدا، کوچه معصومی ساختمان پزشکان فارابی واحد۱

درمان ریشه دندان بزرگسال درمان ریشه دندان دائمی کودکان درمان ریشه بیماران با بیماری های سیستمیک و بیماری خاص درمان ریشه خانم های باردار